Sosyal Medya

TLS CONTACT | Vize Ofis
1256
page-template-default,page,page-id-1256,bridge-core-2.5.9,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-24.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-1,elementor-page elementor-page-1256
 

TLS CONTACT

tls contact vize basvurusu

TLS Contact

Gu00f6u00e7menlik ve BK vize iu015flemleri iu00e7in TLS Contact hizmet veriyor. Au015fau011fu0131da vize almanu0131za iu00e7in detaylu0131 bilgiler sunulmuu015ftur.

Size direkt bilgi sunacak olan TLS Contack ile iletiu015fime geu00e7erek bilgi alabilirsiniz. Vize nedir, vize bau015fvuru iu00e7in gerekenler nelerdir gibi sorularu0131n yanu0131tlaru0131 detaylu0131 u015fekilde verilmiu015ftir.

Vize Nedir?

Vizeler ile ilgili ilk olarak cevaplanmasu0131 gereken soru vize nedir sorusudur. Kendi u00fclkenizin du0131u015fu0131dna bau015fka bir u00fclkeye gitmek amacu0131 ile giriu015f u00e7u0131ku0131u015f izninin olduu011fu belgeye vize denir. Giriu015f u00e7u0131ku0131u015f iu00e7in vize u015fartu0131 aramayan u00fclke sayu0131su0131 u00e7ok azdu0131r.

Vize Bau015fvuru u0130u00e7in Gerekenler Nelerdir?

Her u00fclkenin vize bau015fvuru iu00e7in istediu011fi belgelerde farklu0131lu0131klar olabilir. Vize bau015fvurusu iu00e7in gerekenler neler sorusunun yanu0131tu0131 au015fau011fu0131da detaylu0131 u015fekilde verilmiu015ftir.

u0130lk olarak kiu015finin kendisinin doldurduu011fu ve imzaladu0131u011fu0131 bau015fvuru formu.

Biometrik fotou011fraf.

Vize u00fccreti.

Seyahat iu00e7in sau011flu0131k sigortasu0131nu0131n yapu0131lmu0131u015f olmasu0131.

Gidilecek olan yere dair ulau015fu0131m biletleri.

Kalacak olduu011fu yere dair ayarlandu0131u011fu0131nu0131 gu00f6steren dokumanlar.

u0130u015fyerinin antetli kau011fu0131da yazu0131lmu0131u015f olan dileku00e7esi kau015fe ve imza olacak u015fekilde

u00c7alu0131u015ftu0131u011fu0131 yerin ticaret sicil gazetesinin kopyasu0131

Kau015feli ve imzalu0131 olan SSK u00e7alu0131u015fanu0131 iu00e7in iu015fe giriu015f belgesi

Son u00fcu00e7 ayu0131n sigorta du00f6ku00fcm belgesi kau015feli ve imzalu0131 olacak u015fekilde

Son u00fcu00e7 ayu0131n maau015f bordrosu

Banka hesap bilgileri (tatil masraflaru0131nu0131 nasu0131l karu015fu0131layacau011fu0131na dair)

Nu00fcfus cu00fczdanu0131 fotokopisi

Evli ise evlilik cu00fczdanu0131 fotokopisi

Pasaportun resimli sayfa fotokopisi ve Schengen vize kopyasu0131

u0130u015fverenden vize bau015fvurusu iu00e7in istenen belgeler;

u00d6ncelikle kiu015finin kendisinin doldurduu011fu ve imzaladu0131u011fu0131 bau015fvuru formu.

Fotou011fraf (biometrik)

Pasaport

Vize u00fccreti

Kalacau011fu0131 yere iliu015fkin belgeler

Ticari sicil gazetesinin kopyasu0131

Evli ise evlilik cu00fczdanu0131 fotokopisi

Pasaportun resimli olan ku0131smu0131n fotokopisi

Ulau015fu0131mu0131 sau011flayacau011fu0131 aracu0131n bileti

Seyahat sau011flu0131k sigortasu0131

u015eirketin bau011flu0131 olduu011fu ticaret odasu0131 faaliyet belgesi

Vergi levhasu0131

Emekliler iu00e7in vize bau015fvurusunda gereken belgeler;

Kiu015finin kendisinin doldurduu011fu ve imzaladu0131u011fu0131 bau015fvuru formu.

Vize u00fccreti

Pasaport

Fotou011fraf

Kalacau011fu0131 yere dair ve kendi adu0131na du00fczenlenmiu015f belge

Emekli maau015fu0131nu0131 gu00f6steren banka dokumanu0131

Seyahat sau011flu0131 sigortasu0131

Ulau015fu0131mu0131n sau011flanacau011fu0131 aracu0131n bileti

Evli ise evlilik cu00fczdanu0131

Pasaportun resimli olan ku0131smu0131nu0131n fotokopisi

Bankanu0131n hesap doku00fcmanu0131

Kimlik fotokopisi

Bau015fvuruyu yapan u00f6u011frenci ise;

Bau015fvuru yapan kiu015finin doldurduu011fu ve imzaladu0131u011fu0131 bau015fvuru formu.

Pasaport

Seyahat sau011flu0131 sigortasu0131

Ulau015fu0131mu0131 sau011flayacak olan belge

u00d6u011frenci Belgesi

Fotou011fraf

Vize u00fccreti

Banka hesap dokumanu0131

Kimlik fotokopisi

Pasaportun resimli u00f6n yu00fczu00fcnu00fcn fotokopisi

Vize Tu00fcrleri Nelerdir?

Yau015f u015fartlaru0131 ve kou015fullaru0131na gu00f6re vize u00e7eu015fitleri ayru0131lu0131yor. Uluslararasu0131 resmi kurumlar, u00e7alu0131u015fanlar iu00e7in farklu0131 vize tu00fcrleri bulunuyor.

 • A Vizesi: Diplomatlar, bakanlar ve konsolos yetkililerine u2013 ailelerine verilen vizedir. Resmi kurumlarda u00e7alu0131u015fan kiu015filer alu0131r.
 • B Vizesi: Daha u00e7ok u00e7alu0131u015fma amau00e7lu0131 alu0131nu0131r. Keyfi olarak alu0131nan vizedir. Gezme amau00e7lu0131 kullanu0131lu0131r. En u00e7ok kullanu0131lan vizedir diyebiliriz.
 • C Vizesi: Birleu015fmiu015f Milletlerden geu00e7iu015f yapanlaru0131n Amerika bau011flantu0131lu0131 gezileri iu00e7in gereken vize tipi.
 • D Vizesi: u00c7alu0131u015fanlaru0131n vize tu00fcru00fc olarak gu00f6sterilir. u00dclkeler arasu0131 gemicilik gu00f6revi alanlara gerekli olan belge.
 • E Vizesi: Yatu0131ru0131m yapan ya da yapmayu0131 du00fcu015fu00fcnen kiu015filer iu00e7in verilen vizedir. u0130u015f adamlaru0131 bu vizeyi kullanu0131r.
 • F Vizesi: u00d6u011frencilerin ku0131sa bir du00f6nem gezmek iu00e7in kullandu0131u011fu0131 vize tu00fcru00fc.
 • G Vizesi: Tanu0131nmu0131u015f olan devlet yetkililerin organizasyonlar iu00e7in aldu0131u011fu0131 vize tu00fcru00fc. Ailelerine de bu vize verilebiliyor.
 • I Vizesi: Gazeteci ve muhabirlerin aldu0131u011fu0131 vize.
 • H Vizesi: 3 yu0131ldan az u00e7alu0131u015fmak kou015fulu ile verilen vizedir.
 • J Vizesi: Deu011fiu015fim vizesi olarak biliniyor. Konuklaru0131n ve u00f6u011frencilerin deu011fiu015fim ile u00fclkeler arasu0131 geu00e7iu015f yaptu0131u011fu0131 durumlarda verilen vizedir.
 • K Vizesi: ABD vatandau015fu0131 ile ya da evli u2013 niu015fanlu0131 olan kiu015filere verilir. Evlendiu011fi kiu015finin u00e7ocuklaru0131 da bu vizeyi alabilir.

Schengen Vizesi

Adu0131nu0131 su0131ku00e7a duyduu011funuz schengen vizesi iu00e7in Schengen vizesi nedir sorusunu sorabilirsiniz. Avrupa u00fclkelerinin vatandau015flaru0131nu0131n rahat u015fekilde seyahat ettiu011fi vizedir diyebiliriz. Du0131u015f kontrollerin ortak olarak hareket etmesi anlamu0131 tau015fu0131yor. Bu vizeye dahil olan u00fclkeler arasu0131nda geu00e7iu015fler son derece kolay u015fekilde geru00e7ekleu015fmektedir. u0130lk olarak bau015fvuru yaptu0131u011fu0131nu0131z u00fclkede daha u00e7ok kalmak, ilk o u00fclkeye gitmek gibi u015fartlaru0131 sau011flayarak aldu0131u011fu0131nu0131z schengen vizesini sorunsuz u015fekilde kullanabilirsiniz.

Vize mu00fclakatu0131;

Bau015fvurunun deu011ferlendirilmesi iu00e7in bazu0131 u00fclkeler mu00fclakat yapar. Vize bau015fvurusundaki u015fartlaru0131n sau011flanu0131p sau011flanmadu0131u011fu0131 yapu0131lan mu00fclakat ile teyit edilir. Dou011fru ve olumlu cevaplar ile mu00fclakatu0131nu0131zu0131n olumlu sonuu00e7lanmasu0131nu0131 sau011flayabilirsiniz. Vize mu00fclakatlaru0131 tedirgin olacau011fu0131nu0131z mu00fclakatlar deu011fildir. Verdiu011finiz bilgilerin dou011fruluu011funu kanu0131tladu0131u011fu0131nu0131z soru cevaplaru0131n olduu011fu mu00fclakatlardu0131r.

Vize Bau015fvuru Reddi;

Bazu0131 durumlarda vize bau015fvurusu reddedilir. Belgelerin eksik olmasu0131 sebebi ile ret en su0131k reddedilmeler iu00e7indedir. Bunun du0131u015fu0131nda bilgilerin kanu0131tlanmamasu0131, gidiu015f u2013 du00f6nu00fcu015f iu00e7in gerekenlerin sau011flanmamu0131u015f olmasu0131 gibi durumlar da bau015fvurunun reddedilmesine neden olabilir. Vizem reddedildi ne yapmalu0131yu0131m gibi bir soruya yanu0131t itiraz edin olacaktu0131r. O su00fcrece kadar u00f6demiu015f olduu011funuz u00fccretler geri verilmez. u0130tiraz ederek yeniden gu00f6zden geu00e7irilmesini sau011flayabilirsiniz. Belgelerinizin kontrolu00fc yapu0131lacak ve bau015fvurunuzun deu011ferlendirilmesi titizlik ile geru00e7ekleu015fecektir.

u00a0