Sosyal Medya

BLS INTERNATIONAL | Vize Ofis
1252
page-template-default,page,page-id-1252,bridge-core-2.5.9,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-24.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-1,elementor-page elementor-page-1252
 

BLS INTERNATIONAL

BLS International vize basvuru

BLS

u0130spanya vize bau015fvuru merkezi BLS u0130nternationalu2019du0131r. u0130spanya Devleti bordo pasaportu olan kiu015filerden vize istediu011finden, bau015fvuru iu015flemlerinizi BLSu2019ye yapacaksu0131nu0131z.

Yeu015fil pasaportu olan, ku0131rmu0131zu0131 u2013 gri u2013 siyah pasaportu olan kiu015filerden ise 90 gu00fcne kadar vize istenmemektedir. Bordo pasaportu olan kiu015filer iu00e7in ise u0130spanya vize bau015fvurusu birkau00e7 au015famadan oluu015facaktu0131r. Au015fau011fu0131da bau015fvuru iu015flemlerine dair detaylaru0131 gu00f6rebilirsiniz.

Schengen Vizesi Hakku0131nda

Merak edilen hususlar arasu0131nda schengen vizesi yer alu0131yor. Bu vize kapsamu0131nda yer alan u00fclkeler; Macaristan, Letonya, Litvanya, Lu00fcksemburg, Almanya, Avusturya, Belu00e7ika, u00c7ek Cumhuriyeti, Finlandiya, Hollanda u0130sveu00e7, u0130sviu00e7re, u0130talya, u0130zlanda, Lu00fcksemburg, Malta, Norveu00e7, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan,u00a0Estonya, Danimarka, Fransau2019du0131r.

Schengen vizesi almu0131u015f olan bir kiu015fi, bu u00fclkelere rahatlu0131kla giriu015f u00e7u0131ku0131u015f yapabilir.

Dikkat: Schengen vizesi iu00e7in bau015fvuru hangi u00fclkeye yapu0131ldu0131ysa, ilk olarak o u00fclkeye gidilmesi ve en u00e7ok da o u00fclkede kalu0131nmasu0131 gerekecektir.

  • Schengen Vize Bau015fvurularu0131;

Bau015fvurunuzu schengen vizesi iu00e7in yapabilirsiniz. Bau015fvuru formu ilk istenenler arasu0131nda. Bau015fvuru yapacak olan kiu015fi tarafu0131ndan doldurulmuu015f imzalanmu0131u015f olmalu0131du0131r. 1 adet gu00f6zlu00fcksu00fcz ve arkasu0131 beyaz olan biometrik fotou011fraf gerekecektir. 10 yu0131ldan eski olmamasu0131 u015fartu0131 iu015fe pasaportunuz olmalu0131du0131r. Gidiu015f du00f6nu00fcu015f ulau015fu0131m biletleri, konaklama yerinin belgeleri, ayru0131lan bu00fctu00e7enin doku00fcmanlaru0131 gibi belgeler u015farttu0131r.

u00c7alu0131u015fan bau015fvurusu ise;

u0130u015f verenin iznine dair belge, SGK hizmet du00f6ku00fcmu00fc, u00e7alu0131u015fanu0131n gelir belgesi, maau015f bordrosu gerekir.

u0130u015fveren ise;

Vergi levhasu0131, faaliyet belgesi gerekir.

Emekli ise;

Emekli kartlaru0131 ve emekli maau015fu0131nu0131 aldu0131u011fu0131 bordo.

u00d6u011frenci ise;

u00d6u011frenci belgesi.

u00c7alu0131u015fmayanlar iu00e7in;

Sponsor belgeleri.

u00c7iftu00e7i Bau015fvurusu ise;

u00c7iftu00e7i belgesi, maddi durumu gu00f6steren diu011fer belgeler, 3 aya ait hesap du00f6ku00fcmu00fc istenir.

18 yau015f altu0131 bau015fvurular;

Aile izin belgesi.

Evliler iu00e7in;

u0130kametgah, vukuatlu0131 nu00fcfus kayu0131t u00f6rneu011fi, evlilik cu00fczdanu0131.

Yabancu0131laru0131n bau015fvuruu015fu iu00e7in;

Nu00fcfus cu00fczdanu0131, u0130kametgah izni, pasaportun fotokopisi, vize u00fccreti ve servis bedeli.

  • Schengen Vize u00dccretleri

Bau015fvuru yapacak olduu011funuz schengen vizesi iu00e7in Schengen vize u00fccretleri ne kadar sorusunu sorabilirsiniz. Yau015f grubuna ve belli kriterlere gu00f6re bau015fvuru u00fccretlerinin belirlenmesi su00f6z konusudur.

  • 0 u2013 6 yau015f arasu0131 u00e7ocuklardan vize u00fccreti alu0131nmu0131yor.
  • 6 u2013 12 yau015f arasu0131 u00e7ocuklaru0131 iu00e7in vize u00fccreti 143.90 TLu2019dir.
  • 12 yau015f u00fcstu00fc vize u00fccreti 246.60 TLu2019dir.
  • Hizmet harcu0131 ise 63.50 TLu2019dir.
  • Tu00fcm u00f6demelerin nakit ve TL u015feklinde yapu0131lmasu0131 istenmektedir.

u00dccret alu0131nmayan durumlardan biri Avrupa birliu011fi vatandau015fu0131 eu015fi olan kiu015filerden vize u00fccreti alu0131nmamaktadu0131r. Yalnu0131z u00f6demesi gereken hizmet bedeli olacaktu0131r. Vize bedelinden muafiyet iu00e7in AB u00fclkesinden alu0131nan evlenme cu00fczdanu0131 ya da fotokopisi gerekecektir.

Schengen Vizesi u0130u015flem Su00fcresi;

Bau015fvuru iu015flemlerinizin ne kadar su00fcreceu011fini de merak edeceksiniz. Bunun iu00e7in direkt olarak iu015flem su00fcresi hakku0131nda bilgi almanu0131z gerekecektir. Bau015fvuru yapu0131ldu0131ktan sonra 7 iu015f gu00fcnu00fcne ihtiyau00e7 var. Hafta sonlaru0131nu0131 ve resmi tatilleri bu gu00fcn sayu0131su0131na dahil etmemelisiniz. Ziyareti du00fcu015fu00fcndu00fcu011fu00fcnu00fcz tarihten bir ay u00f6nce bau015fvurunuzun yapu0131lmasu0131 mantu0131klu0131 olacaktu0131r. BLS u0130nternational vize bau015fvurusu sorgulama iu015fleminiz iu00e7in referans numarasu0131 ve dou011fum tarihi bilgileriniz yeterli olacaktu0131r. Bau015fvurunuzun ardu0131ndan aldu0131u011fu0131nu0131z fiu015f ile AWN numarasu0131na bakarak PTT kargo u00fczerinden kurye takibinin yapu0131lmasu0131 mu00fcmku00fcn olacaktu0131r.

u0130spanya Vize u00c7eu015fitleri Neler?

u0130spanyau2019ya giriu015f iu00e7in almanu0131z gereken vize seu00e7enekler halinde sunuluyor. u0130spanyau2019ya uzun su00fcreli ya da erasmus amacu0131 ile gideceksiniz bau015fvurunuzun dou011frudan u0130stanbul u2013 u0130spanyol bau015fkonsolosluu011funa yapu0131lmasu0131 gerekir. u0130spanya iu00e7in Schengen vizenizi 90 gu00fcnden az alacaksanu0131z, vize bau015fvurularu0131 anlau015fmalu0131 kurumlar aracu0131lu0131u011fu0131 ile yapu0131lmalu0131du0131r.

u0130spanya vizeleri;

Kongre ve konferans vizeler

Ku00fcltu00fcrel ve tatil amau00e7lu0131 vizeler

u0130spanya turist vizesi

Aile ve arkadau015f ziyaretleri vizesi

u00d6u011frenci vizesi

u0130u015f iu00e7in ticari amau00e7lu0131 vize

u0130spanya transit vizesi

Gemi vizesi

u015eofu00f6r vizesi

Yukaru0131da verilenler u0130spanyau2019dan vize almanu0131z iu00e7in gu00f6sterebileceu011finiz hususlar arasu0131nda. Davet olmasu0131nu0131n gerekmediu011fi vizeler iu00e7in 90 gu00fcnden az olan u00f6u011frenci ve turist vizesinin olduu011funu su00f6yleyebiliriz. u0130spanya vizesi almak iu00e7in yukaru0131da verilen vize tu00fcrlerinden birine talep oluu015fturabilirsiniz. u015eartlaru0131n uygun olmasu0131na dikkat etmeniz yeterli olacaktu0131r.

u0130spanya Vizesi u0130u00e7in Gerekli Evraklar Nelerdir?

Alacau011fu0131nu0131z vize tu00fcru00fcne gu00f6re temin etmeniz gereken evraklar deu011fiu015fecektir. Yani u0130spanyau2019yu0131 ne amau00e7la ziyaret ettiu011finize baku0131larak hangi evraklaru0131 temin etmeniz gerektiu011fi konusunda bilgi almalu0131su0131nu0131z. Bau015fvuru u00e7alu0131u015fan tarafu0131ndan yapu0131lacak ise gelir belgesi, kendisine sponsor olan kiu015filerin belgelerinin u0130spanya Konsolosluu011fuu2019na hitaben yazdu0131u011fu0131 dileku00e7e gibi belgelerin temin edilmesi u015fart olacaktu0131r.

Gidiu015f u2013 du00f6nu00fcu015f ulau015fu0131m biletleri

u0130spanyau2019da konaklayacak olduu011fu yer

u0130spanyau2019da harcamak u00fczere ayu0131rmu0131u015f olduu011fu bu00fctu00e7e

Yukaru0131da verilenlerin eksiksiz u015fekilde tamamlanmasu0131 gerekecektir. Bunlaru0131n temin edilmesi durumunda bau015fvuru iu015fleminizin u00e7ok daha hu0131zlu0131 u015fekilde sonuu00e7lanmasu0131 mu00fcmku00fcn olacaktu0131r.

u0130spanya Vizesinin Reddi Hakku0131nda

Bazu0131 durumlarda u0130spanya vizesine yapmu0131u015f olduu011funuz bau015fvuru ret ile sonuu00e7lanacaktu0131r. Pasaportun sahte olmasu0131 ya da tarihinin geu00e7mesi yeterli bir sebeptir. Tu00fcrkiyeu2019ye geri du00f6nu00fcu015f kanu0131tlanmadu0131ysa, seyahat amacu0131 bildirilmediyse, u00fclke iu00e7in tehlike olduu011funuz kanu0131su0131na varu0131lmu0131u015fsa, sau011flu0131k sigortasu0131na dair belge ibraz edilmemiu015fse ret sonucu alu0131nmasu0131 olau011fandu0131r.

u0130u015f veya seyahat amacu0131 ile gidiu015f tutarlu0131 deu011filse, davetiye gerektiren durumlarda davetiye yoksa ret sonucunun olmasu0131 olau011fandu0131r. Vize reddi olmasu0131 durumunda hizmet bedeli ya da vize u00fccretinin iade edilmesi gibi bir durum su00f6z konusu deu011fildir. Ancak vizenin reddine itiraz hakku0131nu0131z olacaktu0131r. u0130tiraz dileku00e7esi hazu0131rlayarak konsolosluu011fa verebilirsiniz.

BLS u0130nternational Vize Bau015fvurusu

u0130spanya Du0131u015fiu015fleri Bakanlu0131u011fu0131 ile BLS u0130nternational arasu0131nda, 17 Aralu0131k 2017 tarihinden itibaren u0130spanya vize bau015fvurusu alma su00f6zleu015fmesi bulunuyor. Bu tarihten itibaren bau015fvurular BLS ofisleri aracu0131lu0131u011fu0131 ile yapu0131lu0131yor.

u015eubeler;

u0130stanbul

u0130zmir

Antalya

Ofisleri aracu0131lu0131u011fu0131 ile bau015fvurunuzu yapabilirsiniz. BLS u0130nternational iletiu015fim bilgilerine ve adreslere ofisler u00fczerinden ulau015fabilirsiniz. Ofislere direkt olarak gitmeniz mu00fcmku00fcn olacaktu0131r.